درباره ما


قرارگاه پیگیری تحقق بیانیه گام دوم انقلاب ذیل راستای اهداف تعیین شده در اساسنامه قرارگاه در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت نموده و وظایف محوله در راستای بستر سازی به منظور تحقق بیانیه گام دوم انقلاب دنبال می نماید.

وبسایت "طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب" در راستای تحقق وظایف فوق الذکر ایجاد شده است و مدیریت آن توسط پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میگردد.