ارتباط با ما

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
نشانی:انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵- صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵
تلفن: 44865342-021