ارتباط با ما

دبیرخانه:
نشانی: تهران، خیابان شهید دستجردی، خیابان دکتر مصدق شمالی، شماره 10، طبقه 7

پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی
نشانی:انتهای بزرگراه شهید ستاری - میدان دانشگاه - بلوار شهدای حصارک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵- صندوق پستی: ۱۴۵۱۵/۷۷۵
تلفن: 44865342-021