کار گروه شماره 2 و 6

مسئولین کارگروه:

دکتر جبارپور
مهدی صادقی

میهمان ویژه:

دکترمحمدصادق امامیان
دکتر محمدجواد ایروانی

اسامی اعضای کارگروه:

محمدحسین توسلی
حامد امینی
حمید حبیبی
مهدی دوستی
ابوذر جمشیدوند
میثم مظفر
مسعودقوت دین
مصطفی رضوانی ایدل

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه                        برای ارائه نظرات خود درباره اقدامات پیشنهادی اینجا کلیک کنید.

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

ایجاد تشکیلات نیروهای جوان انقلابی با ماموریت شناسایی و هدایت جوانان جبهه انقلاب اسلامی در راستای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری جهت بستر سازی در ورود جوانان به عرصه های مدیریتی (تشکیل مجمعی ذیل دبیر خانه مجمع جهت وحدت نظری میان فعالان جبهه انقلاب اسلامی با محوریت بیانیه گام دوم )

2

در راستای ایفای نقش موثر تشکلات  فوق انجام برخی مطالعات مقدماتی ضروری به نظر می رسد :

آسیب شناسی جوان گرایی و به کارگیری جوانان در پست های مدیریتی کشور پس از انقلاب با هدف رفع نقایض گذشته 

مطالعه مدل های مدیریتی سایرکشورها در تربیت مدیران جوان و نیروهای اجرایی

طراحی و ایجاد فرایند جانشین پروری و جوانگرایی به جای حرکتهای احساسی و مقطعی در این امر 

3

ضروری به نظر می رسد فرایندها و ساختارهای موجود به گونه ای تغییر یافته که امکان تصمیم سازی و تصمیم گیری سریع برای ارکان حاکمیتی فراهم شود.

4

ایجاد فضای گفتگو بین جریانهای انقلابی جهت همگرایی در مسیر آرمان مشترک و وحدت رویه

5

ایجاد حلقه واسط برای جوانان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و واگذاری بررسی مسائل به آنها

6

بهره گیری از تجربه نسل اول انقلاب در فرایند به کارگیری جوانان

7

بهره گیری از مدل های استعدادیابی بین جوانان انقلابی جهت فعال سازی سریع ظرفیت آنها در کنار برنامه ریزی بلند مدت برای فرایند کلان جانشین پروری و جوان گرایی

8

ایجاد مکانیزم ها و نظامات جدید بر اساس نظام مسائل ملی جهت حضور اثر بخش جوانان در حل مسائل اصلی کشور

9

شکل دهی تخصصی و تفکیکی نهادهای آموزشی نظیر پژوهشکده سیاست پژوهی

10

برون سپاری برخی از مسائل و حل آنها به جوانان خوشفکر و فعال در بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان هم راستا با سیاست  های اصل 44 قانون اساسی

11

تقویت مطالبه گری در بستر رسانه جهت تقویت جبهه انقلاب

12

پرداختن به رهبران اجتماعی و عدم اکتفا به تربیت مدیران حکومتی

13

راه اندازی جریان رسانه ای با بهره گیری از جوانان انقلابی