کار گروه شماره 9

مسئولین کارگروه:

مهدی وکیل پور

دکتر حسن بیک محمدلو

میهمان ویژه:

دکتر رفیعی آتانی

اسامی اعضای کارگروه:

علی صالح نیا
اشکان تیانی مقدم
مهدی علی کاظمی
مرتضی بهزادی
حسین آذرپور
رضا موسایی
میلاد سلیمی بنماران
مصطفی جوادی میاردان
عطاءاله رفیعی
محمدمهدی خراسانی
محجوبه رضایی

عناوین اقدامات پیشنهاد شده از سوی کارگروه                        برای ارائه نظرات خود درباره اقدامات پیشنهادی اینجا کلیک کنید.

ردیف

شرح اقدام پیشنهادی

1

تشکیل قرارگاه حکمرانی پیشرفت

2

تبدیل بیانیه گام دوم انقلاب به مطالبه عمومی

3

شناسایی موانع حرکت در جهت هدف زندگی سعادتمند توام با رفاه و ارائه راهکار

4

بحث مصداقی بر سر مسائل و مشکلات

5

نقد نظام اداری خشک که اجازه ورود جوانان و نقش آفرینی به آنان را نمی دهند

6

شناسایی ظرفیت های مادی و معنوی

7

ظرفیت ها متناسب با کارکردهای سازمان طبقه بندی شود

8

استفاده از ظرفیت تاریخی و تمدنی

9

استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده

10

اصلاح ساختار آموزش و پرورش

11

جایگزینی نظام علمی به جای نظام اقتصادی

12

درهم تنیدگی موضوعات روزمره زندگی با نظام علمی

13

راه اندازی سامانه جامع رصد ظرفیت ها و توانمندی های کشور

14

تاسیس و هدایت قرارگاه های حل مساله در سراسر کشور