معرفی فرد پیشنهادی


خواهشمند است افراد جدید پیشنهادی جهت عضویت در سامانه و نقش آفرینی موثر در گام دوم انقلاب را درچارچوب ذیل معرفی نمایید.

مشخصات فرد پیشنهادی