کارگروه های تخصصی

عناوین کارگروه های تخصصی «نخستین نشست هم اندیشی طرح اقدام جوانان در گام دوم انقلاب» به شرح زیر است:برای کسب اطلاعات بیشتر روی کارگروه مورد نظر کلیک نمایید :